סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3143

9
3
6
1
8
4
5
7
2
6
8
7
9
3
1
5
4
7
6
2
5
9
1
5