סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3144

7
9
1
4
3
8
6
5
8
6
1
9
2
3
4
2
8
7
9
5
1
4