סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3145

5
8
7
1
3
9
6
4
6
1
2
5
3
8
7
2
9
7
9
4
1
8