סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3147

4
8
3
7
6
5
9
2
6
9
8
5
1
3
4
7
5
1
3
2
6
4