סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3148

5
4
8
7
9
3
2
6
7
3
5
2
1
8
9
1
9
4
8
7
6
5