סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3149

8
7
6
2
9
4
5
1
2
9
3
6
7
8
5
4
5
1
8
3
6
7