סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3150

6
85
79
8
7
3
29
8
6
9
4
632
1
1
3
6
19
1
8
7
89
47
6