סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3154

5
2
6
81
69
2
4
54
81
8
59
2
39
67
8
1
26
93
2
9
4