סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3155

34
98
71
1
4
6
8
42
63
7
4
3
17
84
2
1
8
3
53
26
79