סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3156

2
65
8
9
27
3
31
5
4
3
6
465
6
7
5
4
61
9
82
6
2
53
4