סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3157

47
5
29
2
41
1
6
5
893
74
695
7
4
5
26
1
91
8
36