סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3159

5
1
2
48
91
4
3
2
24
65
9
1
38
49
7
1
2
19
46
7
2
6