סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3161

1
4
9
23
8
27
195
5
1
63
87
2
5
574
68
1
23
8
1
7