סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3163

6
8
2
48
1
6
92
4
17
398
5
164
79
2
93
6
9
12
7
1
8