סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3165

47
12
6
3
8
52
389
6
47
23
2
978
84
6
2
5
38
96