סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3167

5
974
4
2
5
9
2
6
32
49
86
83
75
6
6
3
8
2
1
219
4