סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3168

57
2
3
3
5
457
9
5
7
64
96
36
1
8
6
798
2
3
7
4
63