סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3169

7
8
9
438
6
7
5
1
6
3
6
9
83
1
2
4
8
1
6
2
4
719
1
6
8