סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3170

5
7
1
74
6
5
35
6
2
863
8
1
743
2
8
29
3
5
27
5
3
8