סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3171

9
2
61
2
9
3
51
6
4
9
16
5
9
16
4
3
8
12
8
5
7
29
7
5