סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3173

2
5
48
9
32
7
54
62
9
3
59
1
7
31
45
1
14
8
27
8
9