סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3174

2
6
5
1
2
47
15
23
4
6
58
18
5
9
26
43
94
5
6
5
6
4