סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3175

81
57
8
1
1
56
9
72
1
59
82
6
54
5
19
2
1
6
39
48