סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3176

34
62
1
7
2
34
7
6
8
39
45
12
8
7
6
28
8
6
2
13
84