סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3178

8
512
19
4
53
8
61
4
5
7
6
8
7
43
2
71
1
96
158
2