סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3181

94
5
23
3
951
53
78
7
392
5
96
42
526
4
78
9
15