סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3183

8
3
156
2
2
5
6
85
1
58
97
62
7
36
8
5
4
4
738
2
9