סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3184

89
1
2
6
5
51
3
8
7
32
8
562
1
16
5
7
2
13
9
6
4
1
65