סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3185

7
16
49
5
9
52
43
76
8
29
6
85
74
82
9
9
34
78
5