סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3186

5
817
8
45
7
1
9
94
7
8
2
7
5
8
24
1
3
2
38
6
476
9