סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3189

4
8
39
75
15
2
7
18
3
6
9
5
5
2
31
2
6
84
95
27
4
6