סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3190

53
1
2
8
264
62
5
4
7
4
1
9
7
3
6
4
89
738
2
8
2
43