סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3192

82
4
2
69
3
5
27
51
9
2
2
7
4
3
89
17
5
2
89
6
4
81