סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3193

89
27
2
9
47
5
9
98
5
3
6
1
8
5
8
49
2
9
47
2
6
16
24