סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3196

49
6
1
79
5
53
4
9
4
7
5
2
7
7
8
2
1
8
47
3
54
9
2
38