סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3199

2
89
5
4
45
7
6
6
5
82
94
57
52
7
3
5
9
13
8
7
54
2