סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3200

92
5
46
1
5
51
4
89
15
8
6
7
13
46
1
79
3
5
61
4
28