סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3201

87
362
4
1
7
8
3
5
29
83
49
52
5
6
4
3
2
9
271
54