סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3202

6
8
9
73
2
47
86
3
26
9
2
5
3
1
89
7
89
32
2
34
1
9
8