סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3204

19
1
5
7
4
62
5
62
8
69
31
27
2
85
6
75
2
9
4
3
32