סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3205

78
5
964
82
6
51
3
7
27
68
4
3
26
1
16
495
2
13