סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3206

7
1
91
7
4
3
86
9
19
6
78
4
13
4
98
1
75
2
4
9
75
2
8