סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3207

76
876
51
2
91
4
3
4
5
369
2
1
6
2
18
2
71
693
68