סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3208

4
6
1
8
4
7
23
85
63
73
829
14
74
72
86
3
6
9
3
2
4