סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3209

1
8
2
76
47
6
25
4
6
7
72
14
1
7
3
18
3
62
53
2
9
6