סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3210

4
65
36
5
9
4
76
2
6
9
2
1
8
9
4
7
5
48
3
9
7
26
12
6