סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3213

71
4
237
41
3
9
2
3
74
7
2
95
6
3
8
9
92
163
2
83