סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3214

8
19
2
2
6
3
9
3
93
4
85
17
32
5
98
4
3
5
1
8
4
36
7