סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3215

2
3
4
92
15
975
4
3
6
4
1
9
5
3
6
7
1
293
85
29
2
7
8