סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3217

6
58
7
34
7
21
8
7
42
26
15
31
6
1
48
3
52
7
12
4